Széchenyi-akna látképe a Flóra pinenőből

Szabolcs-légakna

Szabolcs-légakna

Anyák-kútja

melegmányi mésztufa lépcsők

Melegmányi-forrás

Barátság-forrás

melegmányi mésztufa lépcsők

melegmányi barlang

Újjáépített patakhíd a barátság-forrásnál

Pihenőhely a melegmányi mésztufa lépcsőknél

Felső-táró

Északi-táró

Felső-táró

Légfeltörés

ismeretlen rendeltetésű építmény

Szabolcs-táró (geocache a közelben)

György-akna légaknája?

olajos tó

István-akna meddőhányója (rekultiválás előtt)

Széchenyi-akna szénbunker

Széchenyi-akna

Tó a Karolina külfejtés mellett

[Previous]
[Home]
[Next]

Vadászház

Széchenyi-akna a Tubesról

Pihenőhely

Pihenőhely